Ontkleuren met Scavenger

Scavenger

Scavenger harsen

Ontkleuren met Scavenger is de oplossing voor het behandelen van verkleuring op uw regenwater bij gebruik van een EPDM dak.

  • Scavenger-toestel 20l (verwacht debiet rond 0,7m3/h). Clack WS1 CI Softener Scavenger 20 l (incl Bypass) SWAN uitvoering.

Uitleg over scavenger harsen

Scavenger harsen is een licht ANION exchange (dus geen Ca of Mg maar eerder anionen zoals sulfaten,…) resin, veel lichter dan klassieke harsen (impact op DLFC voor de BW, minder flow nodig).

Net zoals bij actieve kool, worden molecules geadsorbeerd.

De snelheid in service is ongeveer de helft van de normale snelheid van een ontharder (dus ongeveer 20m/h). Een filter kan dus ongeveer de helft aan van het debiet van een gewone ontharder.

De ion exchange capaciteit van het hars is echter tamelijk beperkt (sulfaten gaat bijvoorbeeld na bepaalde tijd doorsijpelen); het is vooral de adsorptiecapacteit die van belang is in dit geval en die relatief veel hoger ligt dan de ion exchange capaciteit.

Normaal moet de filter geregenereerd worden wanneer de adsorptiecapaciteit bereikt is maar omdat de organische vervuiling van water zeer moeilijk te berekenen is en veranderlijk is (afhankelijk van hoeveelheid organisch materiaal, kan enkel gemeten worden door oxideerbaarheid waarvoor niet direct een gemakkelijke test bestaat) gaan we een tijdsgestuurde klep gebruiken en regenereren na 1 week.

Regeneratie gebeurt met behulp van pekel om tot een “osmotic shock” te komen. In plaats van te bezouten op 125g, gaan we bezouten op 150-170g per liter hars.