Putwater ontijzeren

Wie gebruik maakt van grondwater uit eigen winning kan heel wat besparen op zijn maandelijkse factuur. IJzer is een veel voorkomend probleem bij ondiep grondwater. IJzer is op zich weinig toxisch voor gewassen en dieren. Niet tegenstaande kan het ijzer zorgen voor een roestneerslag op gewassen of onaangename geuren en smaken afgeven aan het water. Ontijzeren is de boodschap.

IJzerhoudend water kan voor verschillende technische problemen zorgen zoals verstopping van sproeidoppen, druppelaars, drinknippels en leidingen.

Een algemene wateranalyse heeft uitgewezen dat in grote delen van ons land het bronwater een té hoog ijzergehalte bezit. Hier bespreken we kort wat de voordelen zijn van een ontijzeraar en hoe Aquagroup u kan helpen bij het ontijzeren.

Ontijzeren

Waarom een ontijzeraar gebruiken?

Een te hoog ijzergehalte geeft heel wat verschillende problemen. Het ijzer in je leidingen gaat oxideren als het in aanraking komt met zuurstof, daardoor zal er een bruine afzetting ontstaan op verschillenden oppervlakken. Een ontijzeraar zal deze problemen verhelpen. Zo zullen een aantal problemen zoals verstoppingen van leidingen en kranen vermeden worden. Een te hoge concentratie aan ijzer in je putwater kan leiden tot onaangename geuren en kan giftig zijn.

Hoe beginnen met ontijzeren?

Ontijzering is gebaseerd op een eenvoudige behandeling: ijzerhoudend grondwater wordt belucht en het ijzer slaat daardoor neer als ijzervlokken. Deze methode bestaat uit oxidatie en precipitatie. Het ijzer zowel als het mangaan komen onder twee-waardige vorm voor in opgeloste toestand, in afwezigheid van zuurstof. Onder deze vorm komen zij als kleurloze en goed oplosbare verbindingen voor. Door de reactie met zuurstof worden ze echter geoxideerd tot Fe3+ en Mn3+ en vormen slecht oplosbare verbindingen.

De snelheid van deze methode hangt af van de ijzerconcentratie en de hoeveelheid zuurstof. Buiten deze twee factoren speelt de factor pH ook een belangrijke rol. Bij een pH van 7 verloopt de oxidatie in 15 minuten. Bij een pH van 6,5 duurt dit al 30 minuten en bij een pH lager dan 5,5 verloopt de reactie vrijwel niet. Daar het meeste grondwater niet in het gewenste pH-gebied voorkomt, moet men de pH laten toenemen door ofwel het gevormde CO2 af te blazen ofwel door kalk aan het water toe te voegen.

IJzer kan op verschillende manieren geoxideerd en daarna verwijderd worden:

  • Door middel van beluchting
  • Via een chemisch systeem
  • Adsorptie-oxidatie

Welk toestel past het best bij mij?

Wil je een ontijzeraar kopen om alle bovenstaande problemen te vermijden of op te lossen, dan is de eerste belangrijke stap het laten uitvoeren van een wateranalyse door een labo. Op basis van die analyse bepalen de vakmannen van Aquagroup de juiste ontijzeraar met het correcte filtermedium. Bij grotere installaties voorzien we bovendien extra beluchting door middel van een compressor. Deze zorgt voor een optimale verwijdering van het aanwezige ijzer.

Aquagroup biedt je verschillende oplossingen voor het ontijzeren van grondwater. De meest eenvoudige manier is met behulp van Crystal Right harsen. Het werkingsprincipe van deze ontijzeraars is bijna hetzelfde als dat van een waterverzachter: de harsen worden ook gespoeld met zout, maar het type hars is speciaal ontwikkeld om water te ontijzeren. Wanneer het ijzergehalte of het waterverbruik te hoog is zullen we een ontijzeraar gebruiken met een zandfilter. Tussen deze twee types zijn er echter nog heel wat varianten die telkens worden bepaald in functie van de wateranalyse. Aarzel dus niet en contacteer ons als je een ontijzeraar nodig hebt.