Lewatit systeem, harsen voor ionenwisseling

Lewatit 2

Harsen Lewatit, een efficiënte waterbehandelingstechniek van Lanxess is het Lewatit systeem van harsen voor ionenwisseling. Ionenwisselharsen kunnen diverse vervuilende stoffen uit drinkwater halen, zoals nikkel, nitraten, perchloraten, boraten of koolwaterstoffen. Tijdens het proces passeert een vervuilde waterstroom doorheen een vat met ionenwisselharsen. De zuivering gebeurt doordat de vervuilende ionen zich aan de harsen zullen vasthechten, en vervangen worden door onschadelijke ionen. In functie van de vervuiling worden er verschillende harstypes ingezet. De brede waaier van Lanxess-oplossingen omvat tevens systemen om arsenicum uit drinkwater te halen, zoals de hybride adsorber Lewatit FO36 en de adsorber met ijzeroxide Bayoxide E33.

Lewatit® S 1667 is een sterk zure kationenwisselingshars met kralen van uniforme grootte (monodisperse) gebaseerd op een styreen-divinylbenzeencopolymeer. De monodisperse korrels zijn chemisch en osmotisch zeer stabiel. De geoptimaliseerde kinetiek leidt tot een verhoogde werkingscapaciteit in vergelijking met ionenwisselaarsharsen met heterodisperse korrelgrootteverdeling.

Lewatit® S 1567 is met name toepasbaar voor:

  • Verzachting in speciale systemen met regelmatige desinfectie
  • Verzachting van drinkwater

Lewatit® S 1567 voegt speciale kenmerken toe aan het harsbed:

  • Hoge uitwisselingsdebieten tijdens regeneratie en laden
  • Goed gebruik van de totale capaciteit
  • Lage spoelwaterbehoefte
  • Homogene doorvoer van regeneranten, water en oplossingen; daarom een ​​homogene werkingszone
  • Bijna lineaire drukvalgradiënt voor de hele beddiepte; dus operatie met hoger bed diepte mogelijk